Med Zengio hjälper vi vårdpersonal och patienter till en smidigare vardag genom smarta moduler.
Helt anpassade efter dina specifika behov!
.
Våra lösningar är enkla och tydliga. De låter dig och dina kollegor fokusera mer på det dagliga arbetet och mindre på tidsödande administration. Du kan välja mellan färdiga moduler som snabbt och enkelt kan installeras, men tillsammans kan vi också skräddarsy helt nya lösningar eller utveckla de som redan finns!
.
.

Smärtskatta utan problem!

Patienten påminns att smärtskatta vid bestämda tidpunkter men kan även välja att göra detta så fort man känner att smärtan ökar eller minskar. Alla förändringar kan visas på en gemensam TV-monitor som kopplas mot Zengio med hjälp av en AppleTV.