Zengio RKC

Patientnytta och professionell översikt i integrerad lösning

Ny form av samverkan kring smärtlindring, läkemedelsinformation och utskrivning

 

Istället för passiv patient-TV – en lösning för både nytta och nöje

RKC invigde sitt nya sjukhus i Lill-Jansskogen på Sophiahemmets område i februari 2017.  Man hade redan från början klart för sig att målet var att skapa en ny form av delaktighet och patientnytta. Därför var steget inte långt till att inleda ett arbete med Chorus för att ta utveckla en modulbaserad lösning baserad på Chorus Zengiokoncept, där patienterna både kan utnyttja iPadens alla inbyggda möjligheter till rekreation och information i kombination med effektiva specialdesignade funktioner som underlättar i vardagen under vistelsen på RKC.

Hjärtat i lösningen är smärtregistrering/-monitorering där du som patient löpande registrerar smärta efter operation.  Medarbetarna ser sedan i realtid hur denna utvecklas. Lösningen har också en enklare läkemedelsmodul med kopplingar till RKC:s läkemedelsscheman och Patient-FASS samt en checklista för att effektivisera utskrivningsprocessen.

 

Smidigare processer ger flera fördelar

RKC:s patienter registreras löpande i admindelen av Zengiolösningen. Här noteras rum/säng för patienten samt vilket medicinschema som gäller för varje individ. På så sätt kopplas den enskilde patienten till den vårdöversikt som sitter på sköterskeexpeditionen.

De nyopererade patienterna rapporterar sedan löpande vilken grad av smärta de känner för att RKC:s medarbetare proaktivt ska kunna företa förebyggande smärtlindring. Patienterna får påminnelse om sin rapportering beroende på tidpunkt samt upplevd smärtnivå.

I tillägg till detta får patienterna information om sina smärtmediciner samt stöd vid utcheckningen från RKC kring vad man ska tänka på inför hemgång – allt för att skapa bästa möjliga patientupplevelse! Dessutom har man givetvis tillgång till RKC:s pedagogiska filmarkiv som beskriver de olika operativa ingrepp som utförs på RKC.

Zengio är uppbyggt på så sätt att det är enkelt för RKC eller andra vårdgivare att bygga vidare och komplettera med nya funktioner.