Nyheter

Som ett led i vår kontinuerliga utveckling, agerar numera Casper som Chief Innovation Officer (CINO) på Chorus.

I och med att Danne Lind tar över rollen som VD, frigörs tid för Casper att fokusera, driva, och utveckla företagets innovationskapacitet, samt hur vi effektivt skall realisera nyskapande lösningar och arkitektur tillsammans med våra kunder.

En effektivare uppdelning av ansvarsområden är ett naturligt steg för oss som växande företag, menar Danne Lind och fortsätter:

”–Det är framför allt viktigt för våra medarbetare och kunder att vår organisation motsvarar hur vi arbetar, och vår strategiska inriktning.”