News

The World of Chorus

Samarbete kring Tobias Tree Foundation

Igår hade vi besök från Tobias Tree Foundation och Roche här på Chorus kontor!

Syftet var att ta de första stegen för att göra Tobias Tree till en riktigt vass kommunikationsplattform för läkare inom olika subspecialiteter. Målet är att koppla ihop olika läkare som idag inte har kontakt – eller ens känner till varandra – för att underlätta kommunikation och erfarenhetsutbyte kring patientfall som man inte stött på tidigare i sin egen verksamhet.

Såväl Chorus som Roche tror starkt på värdet av en sådan lösning och vill därför hjälpa Tobias Tree att komma igång med detta viktiga projekt. Stort tack till Michael Kaufmann från Tobias Tree Foundation och Wilhelm Gatenbeck, Per Brinck  och Marc Sommar från Roche för en produktiv och spännande förmiddag!

I ett första steg ska vi nu färdigställa den prototyp som finns framtagen för att testa denna på ett större läkarteam samt att vidareutveckla webbsidan för Tobias Tree. En preliminär sida finns idag och du kan läsa mer om projektet på www.tobiastree.org eller på Facebook.