News

The World of Chorus

Ny forskning kring HÄPP  och Doktor 24 i TioHundra

Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje kommer under den närmaste treårsperioden utvärdera tre e-hälsolösningar.

Av de tre lösningarna – Doktor24, Hälsa på plats (HÄPP) och Asthmatuner – har de två första sitt ursprung i utvecklingsprojekt här på Chorus!

”Vi tycker givetvis att det är jättespännande att dessa satsningar utvärderas i ett så långsiktigt perspektiv i syfte att klargöra hur införande och effekter ser ut i dagens och morgondagens sjukvård. Vi kommer därför att följa det vidare arbetet med största intresse” säger Chorus grundare, Anders Henriques.

Länk till artikeln på tiohundra.se