Självtest Corona

En webbaserad lösning med global spridning

Hur har arbetet med Coronatestet gått till?

Från start till första version på tre dagar!

Det stod tidigt klart att vi var tvungna att redan från start kunna erbjuda en stabil lösning. Efter bara 24 timmar hade vi en första version på plats och efter att ha talat med Aftonbladet förstod vi hur snabbt användningen skulle kunna komma att skala upp. Vi vidtog därför ett antal åtgärder för att säkerställa en avbrottsfri drift – vilket var ett klokt beslut, eftersom användningen gick från noll till nästan 1 miljon genomförda test på bara tre dagar, mycket tack vare uppmärksamheten från dagspress, sociala medier och TV. Vi låg på 12.000 till 15.000 samtidiga användare per timme när trycket var som störst.

 

Hur går arbetet vidare?

I början inriktades allt arbete på att få upp en stabil lösning för Region Stockholm. Stora delar av Sveriges befolkning utnyttjade då också möjligheten att göra testet – oavsett var i landet man bodde. Men allt är inte lika överallt. Vissa regioner vill att man kontaktar 1177, medan andra hellre vill att man ringer sin vårdcentral. Ganska snart började därför fler regioner höra av sig för att få fram varianter på självtest och rekommendationer och vi utvecklade lösningar för Skåne, Halland, Gotland, Västernorrland m.fl.

Vi gick också vidare i samarbetet med Funka – en organisation som specialiserar sig på att tillgänglighetsanpassa lösningar och som har viktig kunskap om hur detta görs på bästa sätt. Detta i kombination med att få ut testerna på fler språk har varit det viktigaste fokuset sedan den värsta turbulensen lagt sig kring grundleveranserna.