News

The World of Chorus

Full fart på Vitalis

Återigen var det dags för Vitalismässan i Göteborg och i år framträdde Chorus där tillsammans med tre av våra samarbetspartners CGM, Atea och Frisq.

I CGM:s monter hade Frisqs VD Martin Irding två uppskattade sessioner med Hilmar Gerber som är verksamhetschef på Sophiahemmets Husläkarmottagning. Martin och Hilmar demonstrerade den lösning som precis håller på att införas på Sophiahemmet, där FRISQ Care ansvarar för den gemensamma vårdplanen samt säkerställer att resultaten uppdateras såväl i TakeCare som i CGM J4!

Det var imponerande att se hur informationen flödade mellan de tre systemen och lösningen är ett talande bevis för att man inte behöver använda samma journalsystem i vården för att ändå uppnå stora effekter. På så sätt kan tvärtom olika vårdenheter använda de system som passar dem bäst och vara i trygg förvissning om att alla data uppdateras via FRISQ Care.

Vi på Chorus tycker att det känns väldigt roligt att få vara med och utveckla vården på detta innovativa sätt och att döma av publikreaktionerna var även många av åhörarna klart positivt överraskade över hur långt utvecklingen har kommit!

 

 

Frisq var inbjudna av Atea att visa FRISQ Care för intresserade besökare och vi från Chorus genomförde mycket av demoarbetet i Ateas monter.

Men vi var också delaktiga under onsdagens föredragsserie. Casper Winsnes var inbjuden av CGM att under rubriken ”När e-hälsa sker på riktigt!”, beskriva hur AI i vårdplanen kan föreslå kommande steg i behandlingskedjan. Casper illustrerade också de delar av föredraget som CGM:s VD Daniel Andersson höll.

Aleris och Doktor24 hade också en välbesökt monter, vilket gladde oss mycket då vi ju ligger bakom denna lösning! Vi talade med en av deras nya medarbetare och hon kunde bekräfta att intresset hade varit mycket stort från såväl den privata som den offentliga vården.