News

The World of Chorus

Frisq Carelansering i Stockholm

Den 24 oktober var det dags för lansering av Frisq Care i Stockholm. Ett drygt 100-tal intresserade hade samlats på konferenscentret GT30 för att under Göran Hägglunds erfarna ledning höra Anders Ullman från KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Caroline Mellberg från Hälsostaden i Ängelholm  samt Urban Pettersson Brago från WeMind Psykiatri om deras olika perspektiv kring arbete med personcentrerad vård med hjälp av digitala verktyg.

Sist ut var vår egen Casper Winsnes som visade konceptet kring hur patient och vård samverkar kring en eller flera gemensamma vårdplaner i Frisq Care och hur vi på Chorus har designat de mobila iPhone- och iPadlösningarna för patienter och vård.

Intresset var stort från åhörarna och efteråt fick man även möjlighet att få konceptet personligt demat under det mingel som efterföljde lanseringen. Som invånare kan man idag se hela eller delar av sin journal på nätet, men Frisq Care ger för första gången vård och patienter en helt ny möjlighet att planera och samverka kring en gemensam vårdplan som sträcker sig framåt i tiden. Frisq Care håller som bäst på att CE-märkas och när detta är klart senare i år kommer man kunna använda lösningen med verkliga patientdata!