News

The World of Chorus

Ny provsvarstjänst från Chorus

Chorus har gjort en snabb insats för att digitalt kunna förmedla provsvar kring Covid-19 för vårdpersonal till deras arbetsgivare.
Flödet bygger på att medarbetaren:
  • får ett provkit hemskickat till sig
  • genomför provtagningen själv
  • skickar provet till ett specificerat laboratorium

Vad som sedan saknades kedjan, var möjligheten för laboratoriet att digitalt kunna visa upp svaret för arbetsgivaren. Chorus tog fram en ny visningstjänst på bara en vecka som nu möjliggör detta! Dessutom överförs också provsvaren till appen Alltid Öppet så att medarbetarna själva snabbt ska kunna nå sina provsvar digitalt.

Tjänsten gör att personalplaneringen går snabbare och effektivare eftersom behovet av manuell avstämning med medarbetarna kring provresultatet nu försvinner.

 

 

Exempel på provsvar från tjänsten

 

 

 

 

 

 

 

Region Stockhoms digitala vårdtjänst Alltid Öppet