News

The World of Chorus

Möte i Geneve med Gavi

Casper Winsnes och Anders Henriques från Chorus har besökt Vaccinalliansen Gavi i Geneve på  ett möte på WHO:s huvudkontor arrangerat av Business Sweden. Syftet med mötet var främst att diskutera hur deltagarna kan hjälpa Gavi att förbättra sin kylkedja för vaccinleveranser i utvecklingsländer och hur svenska företag kan agera mer enhetligt kring dessa utmaningar.

Det var spännande för oss att komma in på ett nytt, viktigt område för Chorus och speciellt intressant blev det då vi också hade möjlighet att knyta en mängd nya kontakter med företag som  vi inte tidigare samarbetat med. Under kommande veckor följer vi upp dessa och vi tror att de har potential att leda till såväl vaccinrelaterade som andra projekt och samarbetsidéer!