News

The World of Chorus

Chorus och Helseplan inleder samarbete

Vi på Chorus har alltid ett totalt fokus på utveckling av nya eHälsolösningar – men minst lika viktigt är ett lyckat införande i den dagliga verksamheten. För oss har det därför känts naturligt att inleda ett närmare samarbete med konsultbolaget Helseplan, eftersom detta spännande företag också är helt inriktade på att skapa effektivitet i vårdens vardag – fast då genom att underlätta införandet av förbättrade arbetssätt och effektivare processer.

Helseplan och Chorus kompletterar varandra på ett bra sätt och vi ser många fördelar för våra respektive kunder när vi nu inleder vårt samarbete. Medan Helseplan är ute i vården och skapar förändring på plats tillsammans med vårdpersonal och beslutsfattare, arbetar vi på Chorus som tekniska innovatörer som tar fram nya tjänster och lösningar.

Vi på Chorus och Helseplan ser alla mycket fram emot detta nya spännande samarbete. Tillsammans är vi nu ett 60-tal konsulter som från våra respektive utgångspunkter arbetar för att hitta nya idéer till lösningar som ska bli till ömsesidig nytta för såväl patienter som vårdpersonal!

Länk till Helseplans hemsida