Hur vi byggde Coronatestet

Självtest Corona En webbaserad lösning med global spridning Hur har arbetet med Coronatestet gått till? Från noll till 1 miljon på 48 timmar! Det stod tidigt klart att vi var tvungna att redan från start kunna erbjuda en stabil lösning. Efter bara 24 timmar hade vi en...

Zengio på RKC

Zengio RKC Patientnytta och professionell översikt i integrerad lösning Ny form av samverkan kring smärtlindring, läkemedelsinformation och utskrivning   Istället för passiv patient-TV – en lösning för både nytta och nöje RKC invigde sitt nya sjukhus i...
VIRS

VIRS

VIRS Sök på alla begrepp – snabbt och direkt         Hur hittar vårdpersonal rätt vårdgivare för en remiss? Utbudsförvaltningen har länge haft som mål att exponera mer av sin information om och för vårdgivare, som ett sätt att skapa nytta och...

FRISQ Care

FRISQ Care Vårdplaner på patientens villkor Hur personliga mål och standardiserade vårdplaner leder till bättre sjukvård! Att skapa delaktighet i den egna vården Aldrig förut har det varit så enkelt att följa vilka aktiviteter som planerats för att förbättra den egna...

Doktor24

Doktor24 Den nya generationens läkarbesök Under 2017 slog begreppet nätläkare igenom på bred front – nu kommer nya tjänster med ännu effektivare vård! Nätläkarna ändrade i grunden vårt förhållande till primärvården Plötsligt blev det inte nödvändigt att boka tid eller...
Hälsa på plats

Hälsa på plats

Hälsa på plats Mobila journallösningar Läsplattor spelar en allt större roll i vården – detta gäller inte minst för mobil personal inom hemsjukvården. Det som skiljer Hälsa på plats från andra lösningar är att den inte är knuten till något specifikt journalsystem...