Doktor24

Doktor24 Den nya generationens läkarbesök Under 2017 slog begreppet nätläkare igenom på bred front – nu kommer nya tjänster med ännu effektivare vård! Nätläkarna ändrade i grunden vårt förhållande till primärvården Plötsligt blev det inte nödvändigt att boka tid eller...