Hälsa på plats

Hälsa på plats

Hälsa på plats Mobila journallösningar Läsplattor spelar en allt större roll i vården – detta gäller inte minst för mobil personal inom hemsjukvården. Det som skiljer Hälsa på plats från andra lösningar är att den inte är knuten till något specifikt journalsystem...
Nationell Patientöversikt

Nationell Patientöversikt

Nationell Patientöversikt Att se helhetsbilden Vårdpersonal får värdefullt beslutsstöd genom en samlad journal för patienten – Nationell Patientöversikt (NPÖ) hjälper till med just detta! Mängder av information om patienten I NPÖ hittar vårdpersonalen bland annat...