MALL National Patient Overview

MALL National Patient Overview

Hälsa på plats Mobila journallösningar Läsplattor spelar en allt större roll i vården – detta gäller inte minst för mobil personal inom hemsjukvården. Möjligheten att kunna ta del av vårddokumentation och att kunna dokumentera/journalföra, på den plats man befinner...