Vi hjälper dig att

Revolutionera Vården

Vår grundsyn:

För oss på Chorus betyder e-hälsa allt!

”Vi arbetar enbart med e-hälsa och bygger allt från stora, komplexa plattformar till små innovativa speciallösningar. Dessutom håller vi ihop helheten genom att vara experter på komplexa integrationer.

Vi driver utvecklingen mot internationella standards inom svensk sjukvård

Information är grunden i alla digitala verksamhetsstöd

Det handlar om att kunna hitta och visa, lagra och skicka, sortera och relatera. Att tillgängliggöra rätt information vid rätt tillfälle och att dela med sig så att olika parter kan dra nytta av och bygga på varandras lösningar.

För att klara detta behövs en gemensam förståelse och struktur. Det finns flera initiativ på området, men det som växer snabbast internationellt är FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) som utvecklas av HL7, en internationell organisation som bedriver standardarbete inom hälso- och sjukvård och som har mer än 1 600 medlemmar i över 50 länder.

Genom FHIR får man tillgång till en välbeprövad internationell standard som gör det möjligt att utbyta information mellan olika vårdgivare och system. I dagsläget utvecklas mängder av spännande vård- och omsorgslösningar med FHIR som bas och genom denna standard gör du enkelt din lösning till en del av denna växande grupp!

FHIR gör din lösning internationellt gångbar

Chorus är unikt positionerade för att använda FHIR som språngbräda för att realisera nytta och värde. Vi har tidigt sett FHIR som den bästa vägen framåt och lagt vårt fokus här. Andra tycker som vi – Apple har valt FHIR för sin satsning på hälsa i HealthKit och den svenska nationella tjänsteplattformen för e-hälsa föreslås också anpassas till FHIR.

Ta hjälp av Chorus för att komma igång snabbt

Vi har ingående kunskap och bred erfarenhet av FHIR, med flera implementationer i ryggen och pågående projekt som använder standarden!

Nyfiken på mer?

Läs även mer om våra referenscase FRISQ Care och Hälsa på Plats (HÄPP) nedan, som bygger på FHIR.

Beställare: Frisq AB

FRISQ Care

Ända sen 2010 har Chorus varit med i arbetet att ge både vård och medborgare tillgång till patientjournaler från hela landet. Men journalen är som att titta i backspegeln – den visar vad som har hänt, inte vad som kommer att hända! För att kunna engagera patienter i sin egen vård och planera rätt insatser, krävs att man tittar framåt – och det är här som FRISQ Care kommer in.

Chorus har sedan 2016 ett nära samarbete med Frisq. Vi har också ett dedikerat utvecklingsteam som jobbar intensivt med att ta fram och implementera nya lösningar och koncept i tjänsten. Så Chorus och Frisq jobbar nära ihop i dessa frågor och vi som utvecklingsbolag tycker att det är både spännande och stimulerande att få vara del i detta arbete!

Nyfiken på mer?

Beställare: Aleris X

Doktor24

Svensk sjukvård förändras snabbt och Aleris är med sin lösning Doktor24 en av de mest spännande nya aktörerna på detta område.
Via Doktor24 får man automatiskt stöd i mobilen dygnet runt sju dagar i veckan och kan enkelt få rätt vård – oavsett om detta innebär egenvård, videomöte, besök i primärvården eller akutsjukvården! Vi på Chorus är stolta över att fått vara med och ta fram denna kompletta plattform för nätbaserad och traditionell vård i en ny spännande kombination!

Nyfiken på mer?

Beställare: TioHundra/SLSO

Hälsa på Plats (HÄPP)

Möjligheten att ta del av vårddokumentation samt att kunna dokumentera/journalföra på plats ute hos patienten har länge stått på önskelistan för svensk vårdpersonal.  HÄPP låter personalen på ett säkert sätt såväl läsa som skriva i de anteckningsmallar som journalsystemet tillhandahåller.

Nyfiken på mer?

Beställare: Stockholms läns landsting (SLL)

Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) Nationell patientöversikt (NPÖ), är en webbtjänst där behörig vårdpersonal kan ta del av den vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Tjänsten har mycket hög säkerhet för att uppfylla Patientdatalagens krav och samverkar dessutom med flera andra infrastrukturtjänster. Under 2015 fick Chorus uppdraget av Stockholms läns landsting att bygga om NPÖ. Den version som Chorus byggde baserades helt på den nationella infrastruktur som dagens vårdsystem grundas på.

Nyfiken på mer?

Är du redo att innovera vården?

Vi har alltid tid för en god kopp kaffe och en intressant diskussion om din idé. Hör av dig!

Är du den vi söker?

Gillar du att lösa komplexa problem och vill bidra till att patienter får bättre vård? Då vill vi gärna träffa dig.

Läs mer

Chorus - Surbrunnsgatan 6, 4 tr, 411 19 Göteborg

Chorus - Hitechbuilding, plan 11, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm

Chorus - Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg

Chorus - Hitechbuilding, plan 11, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm