Vi hjälper dig att

Revolutionera Vården

Casper Winsnes, grundare

Innovation räcker inte

”Vi älskar stora idéer och har förmågan och kraften att omvandla dem till lösningar som faktiskt fungerar

Hur vi arbetar

Att sjunga tillsammans

Chorus vill få patienter, vårdpersonal, anhöriga och forskare att sjunga samstämmigt med hjälp av de lösningar vi tar fram tillsammans. Vi får energi av kunder som är delaktiga i arbetsprocessen och välkomnar det! På så sätt säkerställer vi även att lösningen blir en kombination av innovation och praktisk nytta.

Att skapa magi

Teknologi och kunskap i samverkan

När man kombinerar teknik och idéer kan man skapa magi. Det krävs också en förståelse för vilka begränsningar och möjligheter båda dessa medför. Vi på Chorus jobbar med att tänja på gränserna för vad som är möjligt genom att ta fram lösningar som ingen sett förut!

Förverkliga idéerna

Bra idéer är alltid utgångspunkten

Men vi kan också konsten att lotsa idéerna igenom den juridiska spelplan som gäller när man vill verka inom digital hälsa.

Beställare: Aleris X

Doktor24

Svensk sjukvård förändras snabbt och Aleris är med sin lösning Doktor24 en av de mest spännande nya aktörerna på detta område.
Via Doktor24 får man automatiskt stöd i mobilen dygnet runt sju dagar i veckan och kan enkelt få rätt vård – oavsett om detta innebär egenvård, videomöte, besök i primärvården eller akutsjukvården! Vi på Chorus är stolta över att fått vara med och ta fram denna kompletta plattform för nätbaserad och traditionell vård i en ny spännande kombination!

Nyfiken på mer?

Beställare: TioHundra/SLSO

Hälsa på Plats (HÄPP)

Möjligheten att ta del av vårddokumentation samt att kunna dokumentera/journalföra på plats ute hos patienten har länge stått på önskelistan för svensk vårdpersonal.  HÄPP låter personalen på ett säkert sätt såväl läsa som skriva i de anteckningsmallar som journalsystemet tillhandahåller.

Nyfiken på mer?

Beställare: Stockholms läns landsting (SLL)

Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt (NPÖ) Nationell patientöversikt (NPÖ), är en webbtjänst där behörig vårdpersonal kan ta del av den vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Tjänsten har mycket hög säkerhet för att uppfylla Patientdatalagens krav och samverkar dessutom med flera andra infrastrukturtjänster. Under 2015 fick Chorus uppdraget av Stockholms läns landsting att bygga om NPÖ. Den version som Chorus byggde baserades helt på den nationella infrastruktur som dagens vårdsystem grundas på.

Nyfiken på mer?

Är du redo att innovera vården?

Vi har alltid tid för en god kopp kaffe och en intressant diskussion om din idé. Hör av dig!

Är du den vi söker?

Gillar du att lösa komplexa problem och vill bidra till att patienter får bättre vård? Då vill vi gärna träffa dig.

Läs mer

Chorus - Surbrunnsgatan 6, 4 tr, 411 19 Göteborg

Chorus - Hitechbuilding, plan 11, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm

Chorus - Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg

Chorus - Hitechbuilding, plan 11, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm