Vi hjälper dig att

Revolutionera Vården

Vår grundsyn:

Vi på Chorus digitaliserar din verksamhet!

”Vi bygger allt från stora, komplexa plattformar till små innovativa speciallösningar. Dessutom håller vi ihop helheten genom att vara experter på komplexa integrationer.

Vi driver utvecklingen mot internationella standards inom svensk sjukvård

Information är grunden i alla digitala verksamhetsstöd

Det handlar om att kunna hitta och visa, lagra och skicka, sortera och relatera. Att tillgängliggöra rätt information vid rätt tillfälle och att dela med sig så att olika parter kan dra nytta av och bygga på varandras lösningar.

För att klara detta behövs en gemensam förståelse och struktur. Det finns flera initiativ på området, men det som växer snabbast internationellt är FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) som utvecklas av HL7, en internationell organisation som bedriver standardarbete inom hälso- och sjukvård och som har mer än 1 600 medlemmar i över 50 länder.

Genom FHIR får man tillgång till en välbeprövad internationell standard som gör det möjligt att utbyta information mellan olika vårdgivare och system. I dagsläget utvecklas mängder av spännande vård- och omsorgslösningar med FHIR som bas och genom denna standard gör du enkelt din lösning till en del av denna växande grupp!

FHIR gör din lösning internationellt gångbar

Chorus är unikt positionerade för att använda FHIR som språngbräda för att realisera nytta och värde. Vi har tidigt sett FHIR som den bästa vägen framåt och lagt vårt fokus här. Andra tycker som vi – Apple har valt FHIR för sin satsning på hälsa i HealthKit och den svenska nationella tjänsteplattformen för e-hälsa föreslås också anpassas till FHIR.

Ta hjälp av Chorus för att komma igång snabbt

Vi har ingående kunskap och bred erfarenhet av FHIR, med flera implementationer i ryggen och pågående projekt som använder standarden!

Nyfiken på mer?

Läs även mer om våra referenscase FRISQ Care och Hälsa på Plats (HÄPP) nedan, som bygger på FHIR.

Beställare: Region Stockholm m.fl.

Självskattningstest Corona/COVID-19

När utbrottet av Corona/COVID-19 blev en realitet för svensk sjukvård i mitten av mars 2020, riskerade det att skapa stora problem för Region Stockholms sjukvårdsupplysning 1177.

Tjänsten blev snabbt nedringd av oroliga invånare som alla undrade – Kan jag ha smittats av Corona och bör jag söka sjukvård? Situationen eskalerade snabbt och risken ökade att hela 1177 skulle drabbas av allvarliga störningar.

I det läget beslutade Region Stockholm att snabbstarta ett projekt för att kunna få hjälp att ta fram en digital självskattning. Chorus fick uppdraget och satte omedelbart igång med utvecklingsarbetet. Under loppet av bara några dagar arbetade vi oerhört intensivt med teamet på Region Stockholm och tog fram en stabil tjänst som klarade av anstormningen av drygt 1,5 miljoner invånare!

Ett drygt tiotal ytterligare regioner från Skåne i söder till Västerbotten i norr ville också ansluta sig. Eftersom många av dem behövde specialanpassningar i rekommendationsdelen, fortsatte arbetet i oförminskad takt med att skapa specialversioner för dem.

Nyfiken på mer?

Beställare: Ryggkirurgiskt Centrum (RKC)

Smärtskattning, Läkemedel och Utskrivning

Hur får en mindre högspecialiserad enhet tillgång till skräddarsydda vårdtjänster utan att spräcka alla budgetar?

Det var utmaningen som RKC stod inför i sin satsning på iPads med tjänster som hjälper patienter och medarbetare i vardagen.

För att lösa problemet har Chorus tagit fram Zengio – ett koncept för att utveckla skräddarsydda lösningar till paketpriser!

De tre första modulerna har levererats till RKC under 2019 består av Smärtskattning, Läkemedelsinformation samt Utskrivningslista.

Nyfiken på mer?

Beställare: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Region Stockholm

Vårdutbud för vårdgivare

Hur hittar vårdpersonal rätt vårdgivare för en remiss? Vilka andra vårdgivare i regionen hanterar en viss diagnos, patientgrupp eller går på ett specifikt avtal?

Snabba och enkla svar på dessa frågor har saknats. Därför startade Utbudsförvaltningen inom HSF ett projekt för att visa regionens kompletta vårdutbud med möjlighet att söka och filtrera på alla relevanta begrepp. Chorus roll har varit att agera teknisk projektledare samt utvecklare av lösningen.

I videon nedan kan du se en intervju med kundens beställare om projektets syfte, mål och framtidsplaner.

Nyfiken på mer?

Beställare: Frisq AB

FRISQ Care

Ända sen 2010 har Chorus varit med i arbetet att ge både vård och medborgare tillgång till patientjournaler från hela landet. Men journalen är som att titta i backspegeln – den visar vad som har hänt, inte vad som kommer att hända! För att kunna engagera patienter i sin egen vård och planera rätt insatser, krävs att man tittar framåt – och det är här som FRISQ Care kommer in.

Chorus har sedan 2016 ett nära samarbete med Frisq. Vi har också ett dedikerat utvecklingsteam som jobbar intensivt med att ta fram och implementera nya lösningar och koncept i tjänsten. Så Chorus och Frisq jobbar nära ihop i dessa frågor och vi som utvecklingsbolag tycker att det är både spännande och stimulerande att få vara del i detta arbete!

Nyfiken på mer?

Beställare: Aleris X

Doktor24

Svensk sjukvård förändras snabbt och Aleris är med sin lösning Doktor24 en av de mest spännande nya aktörerna på detta område.
Via Doktor24 får man automatiskt stöd i mobilen dygnet runt sju dagar i veckan och kan enkelt få rätt vård – oavsett om detta innebär egenvård, videomöte, besök i primärvården eller akutsjukvården! Vi på Chorus är stolta över att fått vara med och ta fram denna kompletta plattform för nätbaserad och traditionell vård i en ny spännande kombination!

Nyfiken på mer?